Omgevingsvergunning 14 juni 2022

Ingediende aanvragen omgevingsvergunning

Het indienen van bezwaren hiertegen is nog niet mogelijk.

De Kwakel

 • 2022-051428, Pastoor J. van Dijklaan 67, het plaatsen van een dakkapel. (ontvangen 13-05-2022);

Uithoorn

 • 2022-054542, Amsteldijk-Noord 143, het aanleggen van water en elektra. (ontvangen 20-05-2022);
 • 2022-054535, Emmalaan 4, het plaatsen van een dakkapel. (ontvangen 20-05-2022);
 • 2022-054702, Arthur van Schendellaan 100 a, het aanvragen van een gebruikersvergunning. (ontvangen 23-05-2022);
 • 2022-054712. Weegbree 7, het uitbreiden van de woonwagen. (ontvangen 23-05-2022).

Verleende omgevingsvergunningen (regulier)

Tegen de afgifte van deze vergunningen kunt u wel bezwaar maken. 

De Kwakel

 • 2022-023375, Vuurlijn 30, het plaatsen van een veranda (verzonden 20 mei 2022).
 • 2022-044435, Iepenlaan 44, het pannendak vervangen door een rieten dak (verzonden 23 mei 2022).

Uithoorn

 • 2022-037764, Geertruidahoeve 45, het plaatsen van openslaande deuren in de zijgevel (verzonden 9 mei 2022);
 • 2022-043960, Bergeend 9, het plaatsen van een overkapping (verzonden 25-05-2022).

Ingediende aanvragen overige vergunningen

Het indienen van bezwaren hiertegen is nog niet mogelijk.

De Kwakel

 • 2022-059949, Hoofdweg 20, het omzetten van een bedrijfswoning naar een plattelandswoning. (ontvangen 03-06-2022).

Uithoorn

 • 2022-056925, Ebro 62, het uitbouwen van de woning. (ontvangen 26-05-2022);
 • 2022-056929, Thamerlaan 3, het maken van een in/uitrit. (ontvangen 25-05-2022);
 • 2022-056932, Achterberglaan 66, het plaatsen van een dakkapel. (ontvangen 25-05-2022);
 • 2022-057698, Herman Gorterhof 106, het uitbouwen van de woning. (ontvangen 31-05-2022);
 • 2022-057700, Eendracht 13 en 19, het plaatsen van toegangspoorten. (ontvangen 30-05-2022);
 • 2022-058063, Sportlaan, het bouwen van een winkelruimte en woongebouw. (ontvangen 31-05-2022);
 • 2022-058587, Amsteldijk-Noord 81, het plaatsen van een dakopbouw. (ontvangen 31-07-2022);
 • 2022-059909, Jan Luikenlaan 19, het plaatsen van een erker. (ontvangen 05-06-2022);
 • 2022-060183, Johan de Wittlaan 83, het aanpassen van de erker en het plaatsen van een dakkapel. (ontvangen 07-06-2022).

Vergunningvrij / Ingetrokken aanvragen

De Kwakel

 • 2022-041654, Cyclamenlaan 30, het plaatsen van een overkapping (verzonden 07-06-2022).

Uithoorn

 • 2022-041082, Rode Klaver 31, wijzigen van de kozijnen van de woning (vergunningsvrij verzonden 03-06-2022).

Buiten behandeling laten

Tegen het buiten behandeling laten van de aanvraag kunt u geen bezwaar maken.

Uithoorn

 • 2021-117485, Sportlaan 66, het bouwen van nieuwbouw woningen (brief verzonden 01-06-2022).

Verleende omgevingsvergunningen (regulier)

Tegen de afgifte van deze vergunningen kunt u wel bezwaar maken. 

De Kwakel

 • 2022-045892, Hoofdweg 145, het omzetten van de bedrijfswoning naar plattelandswoning (verzonden 01-06-2022);
 • 2021-110205, Jaagpad 20 A, het vervangen van een houten blokhut (verzonden 01-06-2022);
 • 2022-041142, Hoofdweg 35, 81 en 141, het aanleggen en boren van een leiding (CO2) huisaansluitingen (verzonden 03-06-2022).

Uithoorn

 • 2022-028066, Hooilaan 29, het realiseren van een dakopbouw (verzonden 30-05-2022);
 • 2022-036214, ter hoogte van Wederik, het realiseren van grondkeringen ter plaatse van de voormalige spoordijk (verzonden 24-05-2022)
 • 2022-038691, Bieslook, het verplaatsen van bieslookbruggen (verzonden 30-05-2022)
 • 2022-048963, Prinses Christinalaan 91, een constructieve doorbraak in de draagmuur  (verzonden 09-06-2022).

Ingediende aanvragen overige vergunningen

Het indienen van bezwaren hiertegen is nog niet mogelijk.

De Kwakel

 • 2022-056110, Roodhalsgans/Canadese Gans, het aanvragen van een vergunning klein evenement “Bellenfeest family run” op 18 juni 2022. (ontvangen 25-05-2022);
 • 2022-057243, Vuurlijn 30 Uithoornse Hockey Club Qui Vive, het aanvragen van een ontheffing sluitingsuur horecabedrijf. (ontvangen 30-05-2022); 
 • 2022-059596, Vuurlijn 30 Uithoornse Hockey Club Qui Vive, het aanvragen van een vergunning artikel 35 alcoholwet van 25 juni t/m 3 juli 2022. (ontvangen 30-05-2022); 

Uithoorn

 • 2022-055751, Vuurlijn 24, het aanvragen van evenementenvergunning voor een jeugdweekend van HSV Thamen. (ontvangen 24-05-2022);
 • 2022-055586, C.T, Storkweg buitenterrein, aanvraag evenementenvergunning voor “Demolitionday 2022” van 16 t/m 17 september 2022 . (ontvangen 24-05-2022);
 • 2022-054806, Evenemententerrein Legmeer West, het aanvragen van een evenementenvergunning voor “All American Sunday’ op 24 juni 2022. (ontvangen 23-05-2022);
 • 2022-059060, Evenemententerrein Legmeer West, het aanvragen van een vergunning artikel 35 alcoholwet voor 24 juni 2022. (ontvangen 03-06-2022);
 • 2022-057943, Kuifmees 101, het aanvragen van een vergunning voor een klein evenement op 27 augustus 2022 voor een buurt BBQ. (ontvangen 01-06-2022);
 • 2022-057998, Grauwe Gans 1 UWTC terrein, het aanvragen van een evenementenvergunning voor “Ronde van de stelling van Amsterdam” op 21 augustus 2022. (ontvangen 01-06-2022);
 • 2022-058862, Op de Klucht, het onthullen van een beeld op 6 juli 2022. (ontvangen 01-06-2022);
 • 2022-059079, Koningin Julianalaan 20, het registreren van een exploitatievergunning horecabedrijf . (ontvangen 03-06-2022);
 • 2022-059083, Koningin Julianalaan 20, het aanvragen van een alcoholvergunning. (ontvangen 03-06-2022);
 • 2022-059089, Koningin Julianalaan 20, het aanvragen van een aanwezigheidsvergunning speelautomaten. (ontvangen 03-06-2022);
 • 2022-059095, Koningin Julianalaan 20, het aanvragen van een ontheffing sluitingsuur horecabedrijf. (ontvangen 03-06-2022);
 • 2022-059316, vijver bij de Valeriuslaan/Brederodelaan, het aanvragen van een evenementenvergunning op 2 november 2022).

Verleende vergunningen

Tegen de afgifte van deze vergunningen kunt u wel bezwaar maken. 

De Kwakel

 • 2022-027856, Evenementenlaan 15, evenementenvergunning Kwakel Open Air Festival op 11 juni 2022 (verzonden 24-05-2022)
 • 2022-040396, Dorpsplein, evenementenvergunning Midzomeravondfestival op 18 juni 2022 (verzonden 3-06-2022);
 • 2022-043249, Kerklaan 22, exploitatievergunning horecabedrijf (verzonden op 9-06-2022);
 • 2022-043243, Kerklaan 22, alcoholwetvergunning (verzonden op 9-06-2022).

Uithoorn

 • 2022-051890, het plaatsen van 16 displays om bekendheid te geven aan het project “Wij … doorbreken de cirkel van geweld” van 7 t/m 28 juni 2022. (verzonden 30-05-2022);
 • 2022-043103, het plaatsen van reclameborden om bekendheid te geven aan de “Kunstroute Zijdelveld’ van 29 mei t/m 12 juni 2022. (verzonden 01-06-2022);
 • 2022-036425, Zijdelveld, evenementenvergunning Kunstroute Zijdelveld op 11 en 12 juni 2022 ( 31-05-2022;
 • 2022-050104, Den Uyllaan 4, evenementenvergunning Gala Vakcollege Thamen op 10 juni 2022 (verzonden 03-06-2022);
 • 2022-052470, Karel van Mandelhof 3-131, het plaatsen van een schaftkeet en ecotoilet op een parkeerplaats van 13 juni t/m 22 juli 2022. (verzonden 08-06-2022);
 • 2022-031760, Dorpsstraat 47, exploitatievergunning horecabedrijf (verzonden 9-06-2022).

Overige bekendmakingen

Uithoorn

 • 2022-045196, Stationsstraat 41-45, verklaring van geen bezwaar voor het organiseren van de Dag van de Bouw op 18 juni 2022 (verzonden 03-06-2022);
 • 2022-056110, Grasveld Roodhalsgans/Canadese Gans, verklaring van geen bezwaar voor het organiseren van een klein buurtfeest op 18 juni 2022 (verzonden op 9-06-2022).