Omgevingsvergunning 12 juli 2022

Ingediende aanvragen omgevingsvergunning

Het indienen van bezwaren hiertegen is nog niet mogelijk.

De Kwakel

 • 2022-067928, Jaagpad 6, het bouwen van een nieuwe woning. (ontvangen 27-06-2022);
 • 2022-067911, Boterdijk, het aanleggen van een dam met duiker. (ontvangen 27-06-2022);
 • 2022-067847, Boterdijk 182, het plaatsen van een verdieping op de uitbouw. (ontvangen 27-06-2022);
 • 2022-070401, Hoofdweg 77, het omzetten van een bedrijfswoning naar een plattelandswoning. (ontvangen 06-07-2022).

Uithoorn

 • 2022-067934, Colijnlaan 12, het plaatsen van een dakkapel. (ontvangen 28-06-2022);
 • 2022-068997, Sportlaan 17, het plaatsen van een in/uitrit. (ontvangen 30-06-2022);
 • 2022-068992, Ebro 182, het plaatsen van zonnepanelen. (ontvangen 29-06-2022);
 • 2022-069399, Ebro 130, het plaatsen van een dakkapel, (ontvangen 01-07-2022);
 • 2022-070373, Industrieweg 17, het kappen van 3 bomen. (ontvangen 05-07-2022;
 • 2022-070382, Nijhofflaan 2. Het plaatsen van een warmtepomp buitenunit. (ontvangen 05-07-2022);
 • 2022-070393, Eems 97, het plaatsen van een dakkapel, (ontvangen 05-07-2022).

Vergunningvrij / Ingetrokken aanvragen

De Kwakel

 • 2022-065133, Jaagpad 13, het verbouwen en verduurzamen van de woning. (ingetrokken, verzonden 20-06-2022).

Verlengen beslistermijn

Op grond van artikel 3.9, tweede lid van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) verlengt het college van burgemeester en wethouders voor onderstaande aanvraag om een omgevingsvergunning de beslistermijn met zes weken:

Uithoorn

 • 2022-046833, Fermoor 2, het uitbreiden van de hoekwoning (verzonden 24-06-2022).

Verleende omgevingsvergunningen (regulier)

Tegen de afgifte van deze vergunningen kunt u wel bezwaar maken. 

De Kwakel

 • 2022-053887, Noorddammerweg 30, het aanleggen van padelbanen (verzonden 04-07-2022);
 • 2022-053895, Boterdijk 84, het vervangen van de bestaande brug voor een nieuwe brug (verzonden 06-07-2022).

Uithoorn

 • 2022-056925, Ebro 60 en Ebro 62, het uitbouwen van de woningen aan de voorzijde (verzonden 05-07-2022);
 • 2022-058587, Amsteldijk-Noord 81, het plaatsen van een dakopbouw (verzonden 05-07-2022);
 • 2022-047238, Johan de Wittlaan 85, het wijzigen van de trap, de vide en de vloer en een constructieve muurdoorbraak (verzonden 06-07-2022);
 • 2022-047252, Joh. Enschedeweg 21, het uitbreiden van de bedrijfsruimte en het realiseren van een laadkuil  (verzonden 06-07-2022).

Ingediende aanvragen overige vergunningen

Het indienen van bezwaren hiertegen is nog niet mogelijk.

Uithoorn

 • 2022-066142, Randhoornweg 100, aanvraag evenementenvergunning voor zomervakantie Buitenschoolse Opvang Solidoe van 26 juli t/m 18 augustus 2022 (ontvangen 23-06-2022);
 • 222-067177, Evenemententerrein Legmeer-West, aanvraag evenementenvergunning Kofferbakmarkt op 28 augustus 2022 (ontvangen 27-06-2022);
 • 2022-067742, Amstel-Drecht Regatta, aanvraag vergunning klein evenement voor URKV Michiel de Ruyter op 2 oktober 2022 (ontvangen 27-06-2022);
 • 2022-067755, Zijdelwaardplein 52A, wijziging leidinggevende alcoholwetvergunning (ontvangen 28-06-2022); 
 • 2022-069749, Cort van de Lindenplein 5, het aanvragen van een exploitatievergunning. (ontvangen 05-07-2022);
 • 2022-069511, Molenlaan 30, het melden van een klein evenement, de opening van de brandweeroefenlocatie op 27 augustus 2022. (ontvangen 04-07-2022);
 • 2022-070486, Laan van Meerwijk16, het plaatsen van 2 afvalcontainers van 1 juli t/m 19 augustus 2022. (ontvangen 30-06-2022).
 • Rectificatie: 2022-064651, Evenemententerrein Legmeer-West, het aanvragen van een vergunning artikel 35 alcoholwet voor  “All American Sunday” op 24 juni 2022. De datum is 24 juli 2022. (ontvangen 20-06-2022); 
 • Rectificatie: 2022-054806, Evenemententerrein Legmeer-West, het aanvragen van een evenementenvergunning voor “All American Sunday” op 24 juni 2022. De datum is 24 juli 2022 (ontvangen 08-06-2022).

Verleende vergunningen

Tegen de afgifte van deze vergunningen kunt u wel bezwaar maken.

De Kwakel

 • 2022-055751, Vuurlijn 24, evenementenvergunning Jeugdweekend HSV Thamen van 15-17 juli 2022 (verzonden 01-07-2022);
 • 2022-054322, Evenementenlaan, ontheffing voor het verstrekken van zwak-alcoholhoudende drank van 3 tot en met 7 augustus 2022 (verzonden 06-07-2022).

Uithoorn

 • 2022-041872, Petrus Steenkampweg, ontheffing geluidhinder voor de periode van 23 tot en met 30 september 2022 (verzonden 24-06-2022);
 • 2022-066457, Staringlaan 37, het plaatsen van een afvalcontainer op 1 juni 2022 (verzonden op 28-06-2022);
 • 2022-065835, Amsterdamseweg/Petrus Steenkampweg, ontheffing geluidhinder op 10 en 17 juli 2022 (verzonden 28-06-2022);
 • 2022-058862, Op de Klucht, evenementenvergunning voor de onthulling van een beeld op 6 juli 2022 (verzonden 30-06-2022);
 • 2022-064651, evenemententerrein Legmeer-West, ontheffing voor het verstrekken van zwak-alcoholhoudende drank op zondag 24 juli 2022 (verzonden 06-07-2022).

Overige bekendmakingen

Uithoorn

 • 2022-064043, Rode Klaver, Madelief, Bijvoet en Marktplein, het maken van filmopnamen op donderdag 7 juli 2022 (verzonden 23-06-2022);
 • 2022-065045, Zijdelveld 54, incidentele festiviteit op zondag 3 juli 2022 (verzonden 24-06-2022);
 • 2022-052195, Wilhelminakade 3, incidentele festiviteit op vrijdag 22 juli 2022 (verzonden 04-07-2022);
 • 2022-068070, Den Uyllaan 4, verklaring van geen bezwaar voor het organiseren van het Slotfeest van Vakcollege Thamen op donderdag 14 juli 2022 (verzonden 05-07-2022).