Omgevingsvergunning 11 januari 2022

Ingediende aanvragen omgevingsvergunningen

Het indienen van bezwaren hiertegen is nog niet mogelijk.

De Kwakel

 • 2021-117490, Vuurlijn 15a, het bouwen van een woonhuis. (ontvangen 24-12-2021);
 • 2021-118423, Prunus 22, het plaatsen van een brandmeldinstallatie. (ontvangen 29-12-2021);
 • 2021-119016, Het Fort 45, gedeeltelijk vernieuwen van de woning. (ontvangen 30-12-2021);
 • 2022-007655, Grevelingen 30, het plaatsen van zonnepanelen. (ontvangen 02-01-2022).

Uithoorn

 • 2021-117485, De Sportlaan 66 de Otter. Het bouwen van nieuwbouw woningen. (ontvangen 24-12-2021);
 • 2021-115667, Fender 23, het plaatsen van een afvalcontainer en een ecotoilet van 27 januari t/m 9 maart 2022. (ontvangen 15-12-2021).

Verlengen beslistermijn

Op grond van artikel 3.9, tweede lid van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) verlengt het college van burgemeester en wethouders voor onderstaande aanvraag om een omgevingsvergunning de beslistermijn met zes weken:

Uithoorn

 • 2021-101997, A.M. de Jonglaan, het verbouwen van een bedrijfsruimte tot woning (verzonden 29-12-2021).

Verleende omgevingsvergunningen (regulier)

Tegen de afgifte van deze vergunningen kunt u wel bezwaar maken. 

De Kwakel

 • 2021-101081, Hoofdweg 177, het omzetten van een bedrijf naar een plattelandswoning (verzonden 29-12-2021);
 • 2021-090366, Jaagpad 32, het plaatsen van een kapschuur in achtertuin (verzonden 03-01-2022);
 • 2021-102060, Pastoor J. van Dijklaan 1, het plaatsen van een dakkapel (verzonden 03-01-2022).

Uithoorn

 • 2021-105964, Colijnlaan 14, het plaatsen van een dakkapel (verzonden 06-01-2022).