Omgevingsvergunningen 27 juli 2021

Ingediende aanvragen omgevingsvergunning 

Het indienen van bezwaren hiertegen is nog niet mogelijk.

De Kwakel

 • 2021-067116, Anjerlaan 12, het plaatsen van een dakkapel en dakopbouw. (ontvangen 09-07-2021);
 • 2021-069136, Dwarsweg 18, brandveilig gebruiken van het pand. (ontvangen 19-07-2021);
 • 2021-070144, Kalslagerweg 20, het bouwen van een kas en een schuur. (ontvangen 20-07-2021);
 • 2021-070574, Iepenlaan 44, het pannendak vervangen door een rieten dak. (ontvangen 21-07-2021).

Uithoorn

 • 2021-066486, Treublaan, het verduurzamen van de woningen. (ontvangen 09-07-2021);
 • 2021-066495, gronddepot Legmeer west, tijdelijke opslag grond. (ontvangen 08-07-2021);
 • 2021-066502, Kuifmees 20, het plaatsen van een dakkapel. (ontvangen 08-07-2021);
 • 2021-067106, Wiegerbruinlaan 81a, het plaatsen van gevelreclame. (ontvangen 10-07-2021);
 • 2021-068046, Bilderdijklaan 3, het plaatsen van een terrasoverkapping. (ontvangen 13-07-2021);
 • 2021-068338, Potgieterlaan 20, het vervangen en vergroten van het dakkapel. (ontvangen 14-07-21);
 • 2021-069573, Bruine Lijster 39, het uitbreiden van de 1e verdieping en wijzigen kozijn voorgevel. (ontvangen 19-07-21);
 • 2021-070130, J. van Oldenbarneveldtlaan 48, het plaatsen van een dakkapel. (ontvangen 21-07-2021);
 • 2021-070150, Zijdelveld 62, het uitbreiden van de woning. (ontvangen 20-07-2021).

Vergunningsvrij / ingetrokken aanvragen 

Uithoorn

 • 2021-056125, Wederik 78, de bestaande kozijnen en glas vervangen (ingetrokken 21-07-2021);
 • 2021-066502, Kuifmees 20, het plaatsen van een dakkapel (ingetrokken, verzonden 21-07-2021).

Ingediende aanvragen overige vergunning 

Het indienen van bezwaren hiertegen is nog niet mogelijk.

De Kwakel

 • 2021-070089, Vuurlijn 78, het aanvragen van een exploitatievergunning voor een horecabedrijf. (ontvangen 21-07-2021).

Uithoorn

 • 2021-066336 , Harlekijneend, aanvraag straat BBQ 2 oktober, (ontvangen 08-07-2021);
 • 2021-067540, Arthur van Schendellaan “Het Buurtnest”, alcoholwetvergunning. (ontvangen 12-07-2021);
 • 2021-068665, Legmeervogels seizoensopeningstoernooi, 28 augustus 2021.(ontvangen 14-07-2021);
 • 2021-068660, Flevomeer 12, het plaatsen van een afvalcontainer van 12 juli t/m 16 juli 2021. (ontvangen 13-07-2021);
 • 2021-068643, P.C. Hoofdlaan 7, het plaatsen van een afvalcontainer van 12 juli t/m 1 december 2021. (ontvangen 13-07-2021);
 • 2021-069023, Molenlaan 13C, een aanvraag exploitatievergunning horecabedrijf. (ontvangen 16-07-2021);
 • 2021-070007, Legmeerplein, het inrichten van een bouwplaats. (ontvangen 16-07-2021).

Verleende vergunningen 

Tegen de afgifte van deze vergunningen kunt u wel bezwaar maken. 

Uithoorn

 • 2021-051321, PC Hooftlaan, verklaring van geen bezwaar ZomerVISkaravaan op 22 juli 2021 (verzonden 15-07-2021);
 • 2021-065215, Randhoornweg 100, evenementenvergunning Solidoe Summer Event van 19 juli t/m 12 augustus 2021 (verzonden 15-07-2021).

De Kwakel

 • 2021-064483, Achterweg 28, het wijzigen van het gebruik van bedrijfswoning naar plattelandswoning (verzonden 15-07-2021);
 • 2021-057973, Achterweg 30, het wijzigen van het gebruik van bedrijfswoning naar plattelandswoning (verzonden 15-07-2021);