Omgevingsvergunning 7 september 2021

Ingediende aanvragen omgevingsvergunningen

Het indienen van bezwaren hiertegen is nog niet mogelijk.

Uithoorn

 • 2021-080280, tussen Randweg en Aan de Zoom, het plaatsen van een geluidsscherm langs de Uithoornlijn. (ontvangen 23-08-21);
 • 2021-080287, tussen Aan de Zoom en Zijdelweg te Uithoorn, het plaatsen van een geluidsscherm langs de Uithoornlijn (ontvangen 23-08-21);
 • 2021-080344, tussen Zijdelweg - Stationsstraat (Eindhalte), het plaatsen van een geluidsscherm langs de Uithoornlijn (ontvangen 23-08-21);
 • 2021-080359; Zijdelveld 31, het verbouwen en uitbreiden van de woning (ontvangen 23-08-21);
 • 2021-080373; Colijnlaan 92, het plaatsen van een dakkapel (ontvangen 23-08-21);
 • 2021-070703, Grauwe Gans 10, het plaatsen van een dakkapel. (ontvangen 25-08-21);
 • 2021-082212, Wilhelminakade 81, het slopen van een serre bij een gemeentelijk monument (ontvangen 31-08-2021);
 • 2021-082209, Wilhelminakade 81, het realiseren van een Bed & Breakfast in bestaande schuur (ontvangen 31-08-2021).

Verleende omgevingsvergunningen (regulier)

Tegen de afgifte van deze vergunningen kunt u wel bezwaar maken. 

De Kwakel

 • 2021-065146, Boterdijk 77, interne verbouwing en plaatsen van dakramen (verzonden 01-09-2021);
 • 2021-077802, Drechtdijk 16, het gewijzigd uitvoeren van een reeds verleende omgevingsvergunning (verzonden 02-09-2021).

Uithoorn

 • 2021-062710, Grauwe Gans 60, het plaatsen van een dakopbouw (verzonden 23 augustus 2021)
 • 2021-061114, Amsteldijk-Noord 96, het realiseren van een in/uitrit (verzonden 25-08-2021)
 • 2021-068338, Potgieterlaan 20, het vervangen en vergroten van de dakkapel (verzonden 30-08-2021)
 • 2021-066486, Ruys de Beerenbroucklaan, Treublaan, Aalberslaan, Nolenslaan, Talmalaan, voor het renoveren en verduurzamen van 63 woningen (verzonden 24-08-2021).

Rectificatie

Op 25 augustus 2021 is de volgende advertentie gepubliceerd:

Buiten behandeling / Geweigerde omgevingsvergunningen

Tegen het buiten behandeling stellen van de aanvraag of het weigeren van de aanvraag om kunt u wel bezwaar maken. 

Uithoorn

 • 2021-038442, Amsterdamseweg achter 13 en 15, het bouwen van loodsen (buiten behandeling, verzonden 12-08-2021).

Dat moet worden:

Van rechtswege verleende omgevingsvergunningen

Tegen een van rechtswege verleende vergunning kunt u wel bezwaar maken. 

Uithoorn

 • 2021-038442, Amsterdamseweg achter nr. 13 en 15, het bouwen van loodsen (besluit van rechtswege verzonden op 07-09- 2021).

Ingediende aanvragen overige vergunningen

Het indienen van bezwaren hiertegen is nog niet mogelijk.

Uithoorn

 • 2021-080048, Zijdelwaardplein 77, exploitatievergunning horecabedrijf (ontvangen 13-08-2021);
 • 2021-080188, Weegbree 55, evenementenvergunning toneelvoorstelling Maskarade van 22 t/m 23 oktober 2021. (ontvangen 25-08-2021);
 • 2021-080388, Weegbree 55, ontheffing art. 35 Alcoholwet (ontvangen 25-08-2021);
 • 2021-079153, Evenemententerrein Legmeer-West, evenementenvergunning Sportmarkt 22 september 2021 (ontvangen 20-08-2021);
 • 2021-082193, Marktplein 19, alcoholwetvergunning (ontvangen 01-09-2021)
 • 2021-082354, Zijdelveld 54, exploitatievergunning horecabedrijf(ontvangen 31-08-2021).

Verleende vergunningen

Tegen de afgifte van deze vergunningen kunt u wel bezwaar maken. 

De Kwakel

 • 2021-082310, Kerklaan, tijdelijke standplaatsvergunning van 4 t/m 7 september 2021 (verzonden 01-09-2021);
 • 2021-076700, Evenemententerrein De Kwakel, evenementenvergunning Kooyman Polderloop op 12 september 2021 (verzonden 02-09-2021).

Uithoorn

 • 2021-070663, Arthur van Schendellaan 40, verkoopvergunning consumentenvuurwerk op 29, 30 en 31 december 2021 (verzonden 26-08-2021);
 • 2021-060469, Randhoornweg 90, evenementenvergunning BMX Topcompetitie op 11 en 12 september 2021 (verzonden 02-09-2021).