Omgevingsvergunning 2 november 2021

Ingediende aanvragen omgevingsvergunningen

Het indienen van bezwaren hiertegen is nog niet mogelijk.

De Kwakel

 • 2021-097726, Achterweg 62, het bouwen van een kantoorruimte voor de kas. (ontvangen 25-10-2021);
 • 2021-097992, Steenwijkerveld 26, het aanvragen van een omgevingsvergunning voor een plattelandswoning (ontvangen 25-10-2021). 

Uithoorn

 • 2021-095749. Rodenbachlaan 49, het wijzigen van de brandcompartimentering. (ontvangen 18-10-2021);
 • 2021-096186, Zanglijster 3, het plaatsen van een dakkapel (ontvangen 18-10-2021).

Vergunningvrij / ingetrokken aanvragen

Uithoorn

 • 2021-087327, Pieter Hellendaalweg 5,  het plaatsen van een carport (ingetrokken 04-10-2021).

Verlengen beslistermijn

Op grond van artikel 3.9, tweede lid van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) verlengt het college van burgemeester en wethouders voor onderstaande aanvraag om een omgevingsvergunning de beslistermijn met zes weken:

De Kwakel

 • 2021-084215, Noorddammerweg 1C, het vergroten van het bestaande bedrijfspand (verzonden 27-10-2021).

Verleende omgevingsvergunningen (regulier)

Tegen de afgifte van deze vergunningen kunt u wel bezwaar maken. 

De Kwakel

 • 2021-088812, Pastoor C. Vasselaan 34, het plaatsen van een dakkapel (verzonden 28-10-2021).

Uithoorn

 • 2021-085650, Ebro 110, het plaatsen van een dakkapel aan de achterzijde van de woning (verzonden 20-10-2021);
 • 2021-080703, Grauwe Gans 10, het plaatsen van een tweede dakkapel in het achterdakvlak (verzonden 20-10-2021);
 • 2021-082209, Thamerlaan 19a, het realiseren van een bed & breakfast in bestaande schuur (verzonden 26-10-2021);

Ingediende aanvragen overige vergunningen

Het indienen van bezwaren hiertegen is nog niet mogelijk.

Uithoorn

 • 2021-094766, Tesselschadelaan 3, het plaatsen van een afvalcontainer van 11 oktober tot en met 5 december 2021 (ontvangen 11-10-2021);
 • 2021-095164, Herman Gorterhof 56, het plaatsen van een afvalcontainer van 5 november tot en met 3 december 2021 (ontvangen 13-10-2021);
 • 2021-094240, Amstelplein, het aanvragen van een standplaatsvergunning voor verkoop van oliebollen van 1 december tot en met 31 december 2021 (ontvangen 08-10-2021);

Verleende vergunningen

Tegen de afgifte van deze vergunningen kunt u wel bezwaar maken. 

De Kwakel

 • 2021-078536, 20 driehoeksreclameborden voor de campagne “Qua Kunst & Ambacht” van 19 oktober tot en met 1 november 2021. (verzonden 20-10-2021);
 • 2021-085223, diverse locaties, het organiseren van het evenement “Qua Kunst & Ambacht” op 30 en 31 oktober 2021 (verzonden 20-10-2021).

Uithoorn

 • 2021-094766, Tesselschadelaan 3, het plaatsen van een afvalcontainer. (verzonden 20-10-2021);
 • 2021-095164, Herman Gorterhof 56, het plaatsen van een container van 5 november tot en met 3 december 2021 (verzonden 26-10-2021).

Overige bekendmakingen

De Kwakel

 • 2021-095371, diverse locaties in Uithoorn en De Kwakel, het organiseren van een Bokkentocht op 23 oktober 2021 (verzonden 20-10-2021).