Omgevingsvergunning 24 augustus 2021

Ingediende aanvragen omgevingsvergunningen

Het indienen van bezwaren hiertegen is nog niet mogelijk.

De Kwakel

 • 2021-077489, Anemoonlaan 1, het parkeren in de voortuin. (ontvangen 13-08-2021);
 • 2021-077500, Het Lange Eind 26, de woning omzetten van bedrijfswoning naar plattelandswoning. (ontvangen 13-08-2021);
 • 2021-077802, Drechtdijk 16, het aanpassen van de woning. (ontvangen 16-08-2021).

Uithoorn

 • 2021-075514, Wilhelminakade 81, het vergroten van de aanbouw. (ontvangen 05-08-2021);
 • 2021-077951, Staringlaan 9, het plaatsen van een dakkapel. (ontvangen 16-08-2021);
 • 2021-077936, Grevelingen 1, het kappen van een boom. (ontvangen 16-08-2021).

Buiten behandeling / Geweigerde aanvragen omgevingsvergunningen

Tegen het buiten behandeling stellen van de aanvraag of het weigeren van de aanvraag om kunt u wel bezwaar maken. 

Uithoorn

 • 2021-038442, Amsterdamseweg achter 13 en 15, het bouwen van loodsen (buiten behandeling, verzonden 12-08-2021).

Verlengen beslistermijn

Op grond van artikel 3.9, tweede lid van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) verlengt het college van burgemeester en wethouders voor onderstaande aanvraag om een omgevingsvergunning de beslistermijn met zes weken:

De Kwakel

 • 2021-059892, Drechtdijk 28, het bouwen van een nieuwe woning (verzonden 11-08-2021);
 • 2021-065146, Boterdijk 77, de interne verbouwing en plaatsen van dakramen (verzonden 19-08-2021).

Uithoorn


•    2021-061114, Amsteldijk-Noord 96, het realiseren van een in/uitrit (verzonden 18-08-2021).

Verleende omgevingsvergunningen (regulier)

Tegen de afgifte van deze vergunningen kunt u wel bezwaar maken. 

Uithoorn

 • 2021-062713, Brederolaan 46, het plaatsen van een dakkapel (verzonden 11-08-2021).

Ingediende aanvragen overige vergunningen

Het indienen van bezwaren hiertegen is nog niet mogelijk.

De Kwakel

 • 2021-077202, Vuurlijn 50, het verlengen van de horeca- en drankvergunning. (ontvangen 12-08-2021);
 • 2021-077631, Vuurlijn 30, het aanvragen van een tijdelijke horeca-en drankvergunning van 4  t/m 12 september 2021 voor een tennistoernooi. (ontvangen 16-08-2021);
 • 2021-077830, het plaatsen van een kermisattractie van 3 t/m 8 september 2021. (ontvangen 16-08-2021).

Uithoorn

 • 2021-076588, Zijdelwaardplein 52A, het verlengen van de Horeca vergunning. (ontvangen 11-08-2021);
 • 2021-076478, Zijdelwaardplein 77C, het verlengen van de horeca vergunning. (ontvangen 11-08-2021);
 • 2021-077034, Boerlagelaan 41, aanvraag horeca- en drankvergunning. (ontvangen 12-08-2021);
 • 2021-077872, Laan van Meerwijk 2, het verlengen van de horeca- en drankenvergunning. (ontvangen 16-08-2021);
 • 2021-077970, Industrieweg 20, het verlengen van de sluitingstijden. (ontvangen 17-08-2021);
 • 2021-078824, Legmeerplein18, het aanvragen van een alcoholvergunning. (ontvangen 19-08-2021).

Verleende vergunningen

Tegen de afgifte van deze vergunningen kunt u wel bezwaar maken. 

De Kwakel

 • 2021-07731, Vuurlijn 30, ontheffing art. 35 Alcoholwet van 4 t/m 12 september 2021 (verzonden 19-08-2021).

Uithoorn

 • 2021-066238, Arthur van Schendellaan 59, exploitatievergunning horecabedrijf (verzonden 19-08-2021);
 • 2021-067540, Arthur van Schendellaan 59, alcoholwetvergunning (verzonden 19-08-2021).