Omgevingsvergunning 21 september 2021

Ingediende aanvragen omgevingsvergunningen

Het indienen van bezwaren hiertegen is nog niet mogelijk.

De Kwakel

 • 2021-082876, Bezworen Kerf 10, het omzetten van een bedrijfswoning naar plattelandswoning (ingekomen 31-08-2021);
 • 2021-084215, Noorddammerweg 1 c, het vergroten van het bestaande bedrijfspand (ontvangen 06-09-2021);
 • 2021-086224, Mijnsherenweg 10, het omzetten van een bedrijfswoning naar plattelandswoning (ontvangen 13-09-2021).

Uithoorn

 • 2021-086233, busviaduct over de Amsterdamseweg, het wijzigen van het viaduct ten bate van de realisatie van de Uithoornlijn (ontvangen 14-09-2021);
 • 2021-084695, Amsteldijk-Noord 35, het transformeren en uitbreiden van een voormalig Cindu hoofdkantoor naar 91 short stay appartementen (ontvangen 08-09-2021)
 • 2021-085650, Ebro 110, het plaatsen van een dakkapel (ontvangen 12-09-2021);
 • 2021-085651, Eger 25, het plaatsen van een dakkapel (ontvangen 10-09-2021);
 • 2021-085650, Ebro 110, het plaatsen van een dakkapel (ontvangen 12-09-2021);
 • 2021-086221, Admiraal van Ghentlaan 59, het afwijken van het bestemmingsplan voor een kantoorvilla (wonen en werken) (ontvangen 13-09-2021).

Rectificatie ingediende aanvragen omgevingsvergunning

Het indienen van bezwaren hiertegen is nog niet mogelijk.

Uithoorn

 • 2021-082209, Thamerlaan 19A, het realiseren van een Bed & Breakfast in bestaande schuur (ontvangen 31-08-2021) (hier was een verkeerd adres opgegeven).

Vergunningvrij / Ingetrokken aanvragen

Uithoorn

 • 2021-077951, Staringlaan 9, het plaatsen van een dakkapel (vergunningvrij, verzonden 07-09-2021).

Verlengen beslistermijn

Op grond van artikel 3.9, tweede lid van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) verlengt het college van burgemeester en wethouders voor onderstaande aanvraag om een omgevingsvergunning de beslistermijn met zes weken:

De Kwakel

 • 2021-064514, Hoofdweg 127, de bouw van een nieuwe kas, de renovatie van een bestaande bedrijfsruimte en de bouw van overige bouwwerken (verzonden 08-09-2021);

Verleende omgevingsvergunningen (regulier)

Tegen de afgifte van deze vergunningen kunt u wel bezwaar maken. 

De Kwakel

 • 2021-065160, Hoofdweg 15, het uitbreiden van de kassen (verzonden 16-09-2021).

Uithoorn

 • 2021-070150, Zijdelveld 62, het uitbreiden van de woning, (verzonden 07-09-2021);
 • 2021-059915, Kievit 2, het plaatsen van een overkapping, (verzonden 03-09-2021) 
 • 2021-067106, Wiegerbruinlaan 81A, het plaatsen van gevelreclame, (verzonden 06-09-2021)
 • 2021-066495, Randhoornweg Legmeer-West, tijdelijk opslaglocatie grond Legmeer-west (verzonden 02-09-2021);
 • 2021-071891, Joh. Enschedeweg 1a, het realiseren van een verdiepingsvloer (verzonden, 10-09-2021).

Verleende tijdelijke omgevingsvergunningen (regulier)

Tegen de afgifte van deze vergunningen kunt u wel bezwaar maken. 

Uithoorn

 • 2021-074696, Molenlaan 30, het tijdelijk plaatsen van een houtgestookt oefenobject voor de brandweer voor een periode van 5 jaar (verzonden, 10-09-2021)

Ingediende aanvragen overige vergunningen

Het indienen van bezwaren hiertegen is nog niet mogelijk.

Uithoorn

 • 2021-083885, C. Verolmelaan 160-166, magazijnverkoop van 27 t/m 30 oktober 2021 (ontvangen 01-09-2021);
 • 2021-083919, Dorpstraat 41, verkoop consumentenvuurwerk op 29, 30 en 31 december 2021 (ontvangen 01-09-2021);
 • 2021-084443, Wilhelminakade 13 en 23, exploitatievergunning (ontvangen 08-09-2021);
 • 2021-084704, Boterdijk, ingebruikname gemeentegrond (ontvangen 07-09-2021).

Verleende vergunningen

Tegen de afgifte van deze vergunningen kunt u wel bezwaar maken. 

Uithoorn

 • 2021-064758, Prinses Christinalaan 19, 25 en 29, (leegstandvergunningen) tijdelijke verhuur woningen tot uiterlijk 30 september 2023 (verzonden 30-08-2021)
 • 2021-069023, C. Verolmelaan 13c, exploitatievergunning (verzonden 09-09-2021)
 • 2021-077002, Marktplein, ingebruikname gemeentegrond voor het plaatsen van 10 fotoborden/posterzuilen van 22 september t/m 22 oktober 2021 (verzonden 13-09-2021);
 • 2021-083919, Dorpsstraat 41, vergunning voor het verkopen van consumentenvuurwerk op 29, 30 en 31 december 2021 (verzonden 14-09-2021);
 • 2021-070589, Legmeerplein 49, evenementenvergunning buitenconcert 18 september 2021 (verzonden 13-09-2021).