Omgevingsvergunning 14 december 2021

Ingediende aanvragen omgevingsvergunningen

Het indienen van bezwaren hiertegen is nog niet mogelijk.

De Kwakel

 • 2021-109469, Vuurlijn 19, het bouwen van een woning. (ontvangen 30-11-2021);
 • 2021-110205, Jaagpad 20A, het vervangen van een houten schuur. (ontvangen 01-12-2021);
 • 2021-111891, Chrysantenlaan 3, het plaatsen van een dakkapel. (ontvangen 08-12-2021).

Uithoorn

 • 2021-108200, Colijnlaan 24, het plaatsen van een dakkapel. (ontvangen 27-11-2021);
 • 2021-110198, Zijdelweg mastnr. 93, het plaatsen van lichtreclame. (ontvangen 02-12-2021);
 • 2021-112184, Coupure 10, het verhuren onder een Friends-huurcontract. (ontvangen 09-12-2021).

Vergunningvrij / Ingetrokken aanvragen

Uithoorn

 • 2021-104435, Canadese Gans 27, het vervangen van de garagedeur voor een kozijn (vergunningvrij, verzonden 09-12-2021).

Verleende omgevingsvergunningen (regulier)

Tegen de afgifte van deze vergunningen kunt u wel bezwaar maken. 

Uithoorn

 • 2021-105233, Zanglijster 10, het verwijderen van een draagmuur (verzonden 09-12-2021).

Verleende vergunningen

Tegen de afgifte van deze vergunningen kunt u wel bezwaar maken. 

Uithoorn

 • 2021-102903, Drechtdijk 21, het aanwezig hebben van kansspelautomaten voor 2022 (verzonden 01-12-2021);
 • 2021-082354, Zijdelveld 54, exploitatievergunning horecabedrijf (verzonden 9-12-2021);
 • 2021-080887, Marijnenlaan 32, exploitatievergunning horecabedrijf (verzonden 8-12-2021).