Omgevingsvergunning 13 juli 2021

Ingediende aanvragen omgevingsvergunning

Het indienen van bezwaren hiertegen is nog niet mogelijk.

De Kwakel

 • 2021-061475, Iepenlaan 29, het plaatsen van schoeiing. (ontvangen 24-06-21);
 • 2021-064514, Hoofdweg 127, het slopen van een kas en nieuwbouw kas en bedrijfsruimte. (ontvangen 02-07-2021);
 • 2021-064483, Achterweg 28, het wijzigen van een bedrijfswoning in een plattelandswoning. (ontvangen 02-07-2021);
 • 2021-065146, Boterdijk 77, interne verbouwing en plaatsen van een dakkapel. (ontvangen 05-07-2021);
 • 2021-065153, Thamerweg 67, het aanbouwen en uitbouwen van de woning. (ontvangen 05-07-2021);
 • 2021-065519, Drechtdijk 73A, het plaatsen van een nieuwe loods. (ontvangen 06-07-2021).

Uithoorn

 • 2021-061487, Eendracht 43, het uitbouwen van de woning. (ontvangen 24-06-2021);
 • 2021-061671, Grauwe Gans 72, het plaatsen van een dakuitbouw. (ontvangen 25-06-2021);
 • 2021-062713, Brederodelaan 46, het plaatsen van een dakkapel. (ontvangen 28-06-2021);
 • 2021-062710, Grauwe Gans 60, het plaatsen van een dakopbouw. (ontvangen 28-06-2021);
 • 2021-064681, Amstelplein, Legmeerplein, het tijdelijk wijzigen van gebruik openbare weg. (ontvangen 02-07-2021);
 • 2021-064665, Anna Blamanlaan, het inrichten van een bouwplaats. (ontvangen 02-07-2021).

Buiten behandeling/ Geweigerde aanvragen omgevingsvergunningen

Tegen het buiten behandeling stellen van de aanvraag of het weigeren van de aanvraag om kunt u wel bezwaar maken. Hoe u dat moet doen, leest u in de colofon op deze pagina.

Uithoorn

 • 2021-040118, Nicolaas Beetslaan 47, het plaatsen van een dakkapel en verhogen van het dak (buiten behandeling, verzonden 05-07-2021).

Verleende omgevingsvergunningen (regulier)

Tegen de afgifte van deze vergunningen kunt u wel bezwaar maken. 

De Kwakel

 • 2021-035027, Noorddammerweg 68, het wijzigen van de functie van de woning (verzonden 28-06-2021); 
 • 2021-031977, Achterweg 50, het verbreden van een dam (verzonden 25-06-2021)
 • 2021-048703, Anemoonlaan 59, het parkeren in de voortuin (verzonden 30-06-2021);
 • 2021-035022, Achterweg 20, het uitbreiden van de verwerking/bedrijfsruimte (verzonden 05-07-2021)
 • 2021-023705, Drechtdijk 46, het wijzigen van de gevels (verzonden 08-07-2021).

Uithoorn

2021-042753, Blauwe Gans 10, het realiseren van een dakopbouw (verzonden 28-06-2021);
2021-055793, Zijdelweg op masten 74 en 81, het plaatsen van lichtmastreclame (verzonden 28-06-2021); 
2021-051637, Langs de Baan 12, het vervangen van een kozijn (verzonden 05-07-2021);
2021-052022, Amstelplein 27, het plaatsen van een medicijnen uitgifte automaat (verzonden 07-07-2021).

Ingediende aanvragen overige vergunningen

Het indienen van bezwaren hiertegen is nog niet mogelijk.

Uithoorn

 • 2021-061781, driehoeksreclameborden voor de campagne “vrijwilligersmarkt” 2021”, van 06 september t/m 20 september 2021. (Ontvangen 25-06-2021);
 • 2021-063242, driehoeksreclameborden en een spandoek voor “Kooyman Polderloop” van 16 juli t/m 29 juli 2021. (ontvangen 30-06-2021);
 • 2021-065215, Locatie Legmeervogels “Solidoe Summer event”, van 19 juli t/m 13 augustus 2021. (ontvangen 06-07-2021);
 • 2021-065366, Haas 1-15, aanvraag buurt BBQ. (ontvangen 06-07-2021);
 • 2021-065196, het aanvragen van een standplaatsvergunning voor een oliebollenkraam. (ontvangen 06-07-2021).