’t Buurtnest begin mei gereed voor asielopvang

In mei start in Uithoorn de tijdelijke opvang van asielzoekers in ’t Buurtnest. De omwonenden zijn door de gemeente geïnformeerd; zij kunnen met hun vragen en gezichtspunten terecht op de tweede inloopbijeenkomst, op 25 april.

De maximaal 30 asielzoekers komen vanaf de eerste week van mei in ’t Buurtnest wonen. Inwoners uit de directe omgeving zijn met een brief geïnformeerd. In de brief worden de omwonenden ook uitgenodigd om op 25 april naar de tweede inloopbijeenkomst te komen. Daar kunnen zij vragen stellen en in gesprek gaan met de gemeente. Bij de bijeenkomst zijn onder andere wethouder José de Robles (Asiel en Migratie) en burgemeester Pieter Heiliegers (Openbare orde en veiligheid) aanwezig.

De tijdelijke units waar de asielzoekers zullen slapen, zijn inmiddels geplaatst op het terrein van ’t Buurtnest. Rondom de units wordt een hek geplaatst. Op deze manier is er goed zicht op wie ’t Buurtnest betreedt. Het gebouw van ’t Buurtnest zelf is ingericht als verblijfruimte en kantoor, en geschikt gemaakt voor dagbesteding. De huidige huurders kunnen gebruik blijven maken van ’t Buurtnest. De ruimtes voor hun activiteiten zijn gescheiden van de ruimtes die gebruikt gaan worden door de asielzoekers. Het Centraal Orgaan Asielopvang (COA) bepaalt welke asielzoekers worden opgevangen. Vanuit de gemeente is aangegeven dat de voorkeur uitgaat naar jonge gezinnen.

In gesprek met omwonenden

Over de inrichting van het terrein rond ’t Buurtnest voert de gemeente gesprekken met een klankbordgroep van enkele omwonenden. Met als doel een goed verloop van de opvang, voor zowel omwonenden als de asielzoekers.

Bekijk alle informatie over de opvanghulp aan asielzoekers. Vragen over de asielopvang kunnen gesteld worden via het e-mailadres van de gemeente: vluchtelingen@uithoorn.nl.