Uitwerking plannen tijdelijke opvang Buurtnest krijgt vorm

Samen met Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA) en het Rode Kruis heeft de gemeente Uithoorn het plan voor de inrichting van ’t Buurtnest als noodopvanglocatie voor asielzoekers uitgewerkt. Op het terrein worden tijdelijke units als slaapvertrekken geplaatst. De huidige huurders gaan daardoor het gebouw delen met voorzieningen voor de asielzoekers. De planning is dat eind maart ’t Buurtnest gereed is voor opvang.

De gemeente Uithoorn is bezig met de realisatie van opvang van dertig asielzoekers in ’t Buurtnest. In overleg met COA is besloten het huidige gebouw in te richten als verblijfruimte en beschikbaar te maken voor dagbesteding en kantoorfaciliteiten. Het is voor de leefbaarheid en de privacy van de asielzoekers het beste om aparte slaapvertrekken te creëren. Deze slaapmogelijkheden gaan gerealiseerd worden in tijdelijke units op het terrein van ’t Buurtnest. 

Het besluit leidt ertoe dat de huidige huurders in ’t Buurtnest zullen blijven. De ruimtes voor hun activiteiten worden gescheiden van de ruimtes, die gebruikt gaan worden door de asielzoekers. In de verdere uitwerking van de plannen zal nu ook de inrichting van het terrein om ’t Buurnest bepaald worden. De suggesties van omwonenden worden hierin betrokken.

De gemeente en het COA streven er naar dat eind maart ’t Buurnest gereed is voor de eerste opvang van asielzoekers.