Raad stemt in met ’t Buurtnest als opvanglocatie

Tijdens de raadsvergadering van 3 november heeft de gemeenteraad van Uithoorn unaniem ingestemd met het voorgenomen collegebesluit ’t Buurtnest tijdelijk beschikbaar te stellen als noodopvanglocatie voor asielzoekers. In ’t Buurtnest worden maximaal 30 asielzoekers opgevangen. Het pand zal geschikt gemaakt worden voor de opvang van gezinnen.

Met de instemming van de gemeenteraad start de volgende fase. Dit betekent dat de plannen voor de herinrichting van ’t Buurtnest als noodopvanglocatie verder worden uitgewerkt. Met de huidige huurders wordt gekeken naar een vervangende locatie op het terrein van of nabij ’t Buurtnest. Het college gaat in gesprek met de huurders en de omwonenden, als de plannen meer zijn uitgewerkt. Hiervoor worden informatiebijeenkomsten georganiseerd. 

Bijdrage leveren

Het college en de gemeenteraad willen met de keuze voor noodopvang van asielzoekers bijdragen aan de doorstroming in de asielketen. Voor de noodopvang van asielzoekers in de gemeente Uithoorn is daarbij expliciet gekozen voor kleinschalige opvang, zodat er goed met diverse belangen rekening gehouden kan worden. ’t Buurtnest wordt tot uiterlijk 1 juni 2024 beschikbaar gesteld voor de noodopvang.

Meer informatie

Op de overzichtspagina asielopvang wordt de actuele informatie over de asielopvang bijgehouden. Daar is ook een overzicht van veelgestelde vragen te vinden. Via het e-mailadres van de gemeente, vluchtelingen@uithoorn.nl, kunnen ook vragen gesteld worden.