Informatieavond asielopvang Uithoorn goed bezocht

Zo’n dertig belangstellenden hebben dinsdag 10 januari de informatieavond bezocht over de opvang van dertig asielzoekers in ’t Buurtnest. De avond werd gehouden in sporthal De Scheg.

De aanwezigen (met name omwonenden van ’t Buurtnest) gingen in gesprek met wethouder José de Robles (portefeuillehouder asielopvang), burgemeester Pieter Heiliegers, ambtenaren van de gemeente en de Veiligheidsregio. Veel vragen van de bewoners konden beantwoord worden. “Hartverwarmend om te horen dat er inwoners zijn die, waar nodig,  een helpende hand willen bieden,” vertelt wethouder De Robles.

Naast vragen over hoe er hulp geboden kan worden, waren er ook enkele zorgen. Met name over de veiligheid van de buurt en de asielzoekers. De gemeente gaf aan korte lijntjes te hebben met de politie, het jongerenwerk en handhaving. Zij gaan onder andere extra surveilleren in de omgeving. Ook wordt gemonitord of alles goed en veilig verloopt. Verder is er elke dag en nacht beveiliging aanwezig in ’t Buurtnest. Dit laatste wordt geregeld door het

Rode Kruis en het COA

De aanwezigen wilden ook weten of al bekend is welke asielzoekers er komen en waar zij vandaan komen. Hier kon nog geen antwoord op gegeven worden. De gemeente heeft de wens uitgesproken voor de doelgroep “gezinnen”, maar het COA beslist uiteindelijk wie in ’t Buurtnest gehuisvest wordt. 

Verbouwing

Op korte termijn vindt de verbouwing van het pand plaats. Het lijkt er op dat de verbouwing medio februari gereed is. Daarna kan de locatie ingericht worden. 
Wethouder De Robles en burgemeester Heiliegers kijken terug op een goede avond: “We zijn blij dat we veel vragen van de inwoners konden beantwoorden. Het is belangrijk om hen in alle stappen van het proces mee te nemen.”

Meer informatie

Bekijk meer informatie op Asielopvang.