Gemeente Uithoorn wil bijdragen aan problemen in opvang asielzoekers

Het college heeft besloten de gemeenteraad voor te stellen ’t Buurtnest aan de Arthur van Schendellaan tijdelijk beschikbaar te stellen voor de noodopvang van maximaal 30 asielzoekers. Het college heeft hiertoe besloten uit humanitair oogpunt, maar ook om te voldoen aan de taak die vanuit het Rijk opgelegd wordt aan de Veiligheidsregio Amsterdam-Amstelland. De gemeente Uithoorn valt hieronder.

De huidige huurders van ’t Buurtnest zijn persoonlijk op de hoogte gesteld. De gemeente gaat voor hen op zoek naar vervangende huurlocaties elders in het dorp of op het terrein van ’t Buurtnest zelf. De huurders blijven uiteraard in ’t Buurtnest zitten totdat er een andere locatie gevonden is. De kans is aanwezig dat de asielzoekers en de huurders tijdelijk het pand moeten delen.

Bewonersavond

Naast de huurders zijn de twee nabijgelegen scholen De Vuurvogel en ’t Startnest ook op de hoogte gesteld. De direct omwonenden hebben een brief ontvangen. En op korte termijn, hoogstwaarschijnlijk in november, houdt de gemeente een bewoners- en huurdersmiddag/avond waar er gelegenheid is om vragen te stellen en/of zorgen geuit kunnen worden.

Wethouder José de Robles (asiel, migratie en inburgering) licht verder toe: “Niet alleen in onze gemeente, maar in heel Nederland staan we voor een gezamenlijke uitdaging vluchtelingen goed op te vangen en te huisvesten. Niet alleen vluchtelingen uit Oekraïne, maar ook uit andere delen van de wereld waar oorlog heerst en de situatie onveilig is voor mensen. De verschrikkelijke beelden uit Ter Apel maken voor iedereen duidelijk dat er gezocht moet worden naar oplossingen. De gemeente Uithoorn wil daar actief aan bijdragen. Uiteraard samen met onze omliggende gemeenten. Iedereen zal een steentje bij moeten dragen.”

Het college voelt de humanitaire plicht bij te dragen aan de crisissituatie voor de opvang van asielzoekers. Het beseft echter ook dat er veel andere belangen zijn waar rekening mee gehouden moet worden. Er is daarom bewust gekozen voor alléén kleinschalige opvang binnen de gemeente Uithoorn. De locatie ’t Buurnest is daarnaast alleen beschikbaar voor opvang tot uiterlijk de zomer van 2024. In de zomer van 2024 vindt namelijk de verbouwing plaats van ’t Buurtnest.

Openbare raadsvergadering

Op 26 oktober staat dit onderwerp op de agenda van de commissievergadering. Deze vergadering is openbaar en toegankelijk voor iedereen. Bekijk de agenda van de commissievergadering van 26 oktober op de website van de raad over asielopvang.

Meer informatie

Kijk voor meer informatie op Veelgestelde vragen asielopvang