Veelgestelde vragen over GFT-inzameling

Wat gaat er veranderen?

In 2019 hielden we in Uithoorn en De Kwakel gemiddeld 234 kg restafval per inwoner over. Door corona steeg deze hoeveelheid in 2020 naar 252 kg. Het is onze intentie om de hoeveelheid restafval in 2023 terug te brengen naar 100 kg per inwoner per jaar. Dat is ca. 2 kg per week.

In onze gemeente bestaat ongeveer de helft van het restafval uit GFT. Dat is zonde, want er gaan grondstoffen verloren en het verbranden van restafval is veel duurder dan composteren. Minder restafval verbranden verlaagt ook de CO2-uitstoot. 

In andere gemeenten blijkt dat bij de laagbouw het beste resultaat wordt behaald, als het gft met containers aan huis wordt ingezameld.

Na deze zomer (medio oktober 2021) wordt daarom het groente-, fruit- en tuinafval (GFT) apart ingezameld. 

Hoe gaat het veranderen?

•    Bij de laagbouw wordt het GFT ingezameld door middel van een aparte rolcontainer. 
•    Bij de hoogbouw wordt het GFT ingezameld door middel van verzamelcontainers in de openbare ruimte.  

Wanneer krijg ik een container?

Vanaf september worden per wijk de containers afgeleverd. U krijgt als bewoner persoonlijk bericht wanneer uw wijk aan de beurt is. 

Moet ik de container persoonlijk in ontvangst nemen?

Nee, de container wordt aan de straatkant voor uw woning gezet. 
Als u langere tijd afwezig bent, vraag dan aan een buur om de container veilig weg te zetten.

Hoe herken ik mijn container?

De container is voorzien van een sticker die met een unieke barcode gekoppeld is aan uw adres. Op deze sticker staat uw adres, zodat u de container kunt herkennen.

Hoeveel kost de container?

De gemeente stelt de container gratis beschikbaar. 

Waarom moet ik een GFT-container accepteren?

De GFT-container hoort bij het huis. Mocht u verhuizen, dan blijft de GFT-container ook achter bij het huis. 

Wat moet ik doen als ik een tweede GFT-container wil?

Deze kunt u bestellen via onze website Containers - gemeente uithoorn of telefoonnummer (0297) 513 111.

Waarom zijn alle containers voorzien van een chip?

Deze chip heeft twee functies:

  1. Het herkennen van uw container door de inzameldienst. Wordt de container namelijk niet herkend, dan wordt deze niet geleegd;
  2. De chip en de sticker met de unieke barcode is gekoppeld aan het adres van uw huis.

Wat mag er bij het GFT?

Veel van het huishoudelijk afval kan bij het GFT. Gooi daarom schillen van groente en fruit, botjes van vlees en vis, koffieprut, uitgebloeide bloemen en snoeiafval bij het GFT. Bekijk het overzicht van wat wel en wat niet in de GFT-container hoort.

Wat gebeurt er met het GFT?

Het gft wordt in 2021 voor 100% gerecycled tot vijf nuttige producten: groengas, co2, warmte, compost en water. Deze producten worden weer gebruikt in de regio. Dan is de kringloop rond.

Doen we dan ook mee aan de landelijke compostdag?

Indien mogelijk doen we in 2022 mee aan de landelijke compostdag. Inwoners kunnen dan gratis compost ophalen.

Mag ik een plastic zak gebruiken?

Nee, ook biologische afbreekbare zakken blijven te lang zichtbaar in het compost. U kunt beter papieren zakken gebruiken. 

Wat kan ik doen tegen stankoverlast?

Wij geven u tips over hoe u uw container schoon houdt om eventuele stankoverlast en ongedierte te vermijden.

Blijven de groentuindepots bestaan?

Ja, de tuingroendepots blijven bestaan. Dus uw grote tuingroenafval kunt u daar nog steeds naar toe blijven brengen. 

Wanneer worden de containers geleegd?

Eenmaal per 14 dagen. De juiste data worden per wijk nog bekend gemaakt. 

Wat moet ik doen als de container vol is?

De GFT-container wordt eens in de twee weken geleegd. Als uw container eerder vol zit, dan kunt het kleine tuingroen ook brengen naar de tuingroendepots. 

Waar zet ik hem neer om te legen?

Op de bekende opstelplekken van de papier- en PMD-containers.

Wordt het inzamelen van het afval duurder en gaat de afvalstoffen heffing omhoog?

Eerst stijgen de kosten. Het apart inzamelen van gft kost geld. En voor het verbranden van restafval hebben we nu nog een relatief gunstig tarief. Toch is het verbranden van restafval nu al 2x zo duur als het composteren van gft. Daarbij zal het verbranden van restafval in de toekomst nog veel duurder worden. 

Daarom zijn we op termijn voordeliger uit met het apart inzameling van gft. Er zal dan minder restafval zijn dat moet worden vebrand. Ongeveer de helft van het huidig restafval is gft en kan in verhouding voordelig gecomposteerd worden. Maar belangrijker nog is de milieuwinst door minder verbranden.

Waar kan ik terecht met vragen?

U kunt mailen naar gemeente@uithoorn.nl of bellen naar telefoonnummer (0297) 513 111. Daarnaast worden inwoners via de website, gemeentepagina, huis-aan-huis brieven, een afvalkrant en social media op de hoogte gehouden.