Veelgestelde vragen over GFT-inzameling

Waarom gaat de gemeente Uithoorn GFT inzamelen?

In de Duurzaamheidsagenda 2019-2022, en in het coalitieakkoord, heeft de gemeente Uithoorn zich aangesloten bij de landelijke doelstellingen voor afvalbeleid. Deze zogenaamde VANG-doelstellingen (Van Afval Naar Grondstof) zijn maximaal 100 kg restafval per inwoner per jaar in 2020. In 2019 hielden we in Uithoorn en De Kwakel gemiddeld zo’n 234 kg restafval per inwoner over. Door corona steeg deze hoeveelheid in 2020 naar 252 kg. Uithoorn heeft in de Duurzaamheidsagenda 2019-2022 vastgelegd op termijn aan de landelijke doelen voor het afvalbeleid te willen voldoen. De 100 kg restafval uit de VANG-doelstellingen is niet haalbaar in 2020, maar het is wel de intentie om daar snel naar toe te groeien. In het nieuwe beleid heeft de gemeente vastgelegd in welke tempo ze daar naar toe willen groeien. Daar is nog een flinke inspanning voor nodig, maar de eerste stap is om in 2023 te streven naar 75% afvalscheiding en 100 kg restafval per inwoner. Meer lezen over het hoe en waarom? Lees het hele artikel met het interview met wethouder Hans Bouma

Wat gaat er veranderen?

In 2019 hielden we in Uithoorn en De Kwakel gemiddeld 234 kg restafval per inwoner over. Door corona steeg deze hoeveelheid in 2020 naar 252 kg. Het is onze intentie om de hoeveelheid restafval in 2023 terug te brengen naar 100 kg per inwoner per jaar. Dat is ca. 2 kg per week.

In onze gemeente bestaat ongeveer de helft van het restafval uit GFT. Dat is zonde, want er gaan grondstoffen verloren en het verbranden van restafval is veel duurder dan composteren. Minder restafval verbranden verlaagt ook de CO2-uitstoot. 

In andere gemeenten blijkt dat bij de laagbouw het beste resultaat wordt behaald, als het gft met containers aan huis wordt ingezameld.

Na deze zomer (medio oktober 2021) wordt daarom het groente-, fruit- en tuinafval (GFT) apart ingezameld. 

Hoe gaat het veranderen?

•    Bij de laagbouw wordt het GFT ingezameld door middel van een aparte rolcontainer. 
•    Bij de hoogbouw wordt het GFT ingezameld door middel van verzamelcontainers in de openbare ruimte.  

Waarom geen ondergrondse GFT container?

Het is een erg zware fractie (afvalstroom) waardoor de inzamelwijze met ondergrondse containers niet zo geschikt is. Het leegvallen van een ondergrondse gft container geeft meer problemen dan met een minicontainer, omdat er veel aan het metaal van de container blijft plakken of in de betonput achterblijft en daarmee gaat rotten/stinken. Extra werkzaamheden zoals regelmatig schoonhouden zorgt ervoor dat de kosten (afvalstofheffingen) weer omhoog gaan. Een andere reden is dat kabels en leidingen opnieuw omgelegd moeten worden. Nog een extra ondergrondse container naast de huidige plaatsen geeft dus praktische problemen.

Hoe is het geregeld met de tijdelijke verzamelcontainers?

Bij het afval scheiden is het belangrijk dat grondstoffen apart worden ingezameld zodat ze opnieuw gebruikt kunnen worden. Dat we zuinig moeten zijn op grondstoffen blijkt ook bij de levering van de verzamelcontainers voor GFT. Het materiaal voor het maken van deze verzamelcontainers is erg schaars, waardoor het niet gaat lukken om de juiste verzamelcontainers op tijd te kunnen plaatsen. In de tussentijd wordt gewerkt met tijdelijke containers, waardoor iedereen toch al het GFT gescheiden kan inzamelen. In de komende periode(medio oktober) worden de tijdelijke containers bij hoogbouw woningen geplaatst. 

Wanneer krijg ik een container?

Vanaf september worden per wijk de containers afgeleverd. U krijgt als bewoner persoonlijk bericht wanneer uw wijk aan de beurt is. 

Moet ik de container persoonlijk in ontvangst nemen?

Nee, de container wordt aan de straatkant voor uw woning gezet. 
Als u langere tijd afwezig bent, vraag dan aan een buur om de container veilig weg te zetten.

Hoe herken ik mijn container?

De container is voorzien van een sticker die met een unieke barcode gekoppeld is aan uw adres. Op deze sticker staat uw adres, zodat u de container kunt herkennen.

Hoeveel kost de container?

De gemeente stelt de container gratis beschikbaar. 

Waarom moet ik een GFT-container accepteren?

Op grond van de nieuwe afvalstoffenverordening bent u verplicht per 1 oktober 2021 GFT apart aan te bieden. Het door de gemeente vastgestelde inzamelmiddel daarvoor is de nu verstrekte container.
Het accepteren van de container, die bij de woning hoort, is daarom noodzakelijk. GFT kan niet apart naar het scheidingsdepot worden gebracht.

Waarom maar één keuze van grootte van de minicontainer?

De keuzes om verschillende groottes aan te bieden is financieel niet erg aantrekkelijk. Bij verhuizingen moeten de inwoners benaderd worden met de vraag welke container men wenst. Dit zorgt voor voorraden van beide containers aanhouden, containers omwisselen, meer werk voor de afvalinzamelaar, die hij doorberekent in zijn kosten. Als we hier capaciteit voor willen, dan gaat de kosten (afvalstoffenheffing) omhoog en dat willen we niet. Verder is bij andere gemeenten gebleken dat men meer tuinafval heeft dan men van tevoren denkt. Achteraf zijn veel containers omgeruild voor een grotere container. Daarom de keuze alle containers dezelfde grootte.

Wat moet ik doen als ik een tweede GFT-container wil?

Deze kunt u bestellen via onze website Containers - gemeente uithoorn of telefoonnummer (0297) 513 111.

Waarom zijn alle containers voorzien van een chip?

Deze chip heeft twee functies:

  1. Het herkennen van uw container door de inzameldienst. Wordt de container namelijk niet herkend, dan wordt deze niet geleegd;
  2. De chip en de sticker met de unieke barcode is gekoppeld aan het adres van uw huis.

Wat mag er bij het GFT?

Veel van het huishoudelijk afval kan bij het GFT. Gooi daarom schillen van groente en fruit, botjes van vlees en vis, koffieprut, uitgebloeide bloemen en snoeiafval bij het GFT. Bekijk het overzicht van wat wel en wat niet in de GFT-container hoort.

Wat gebeurt er met het GFT?

Het gft wordt in 2021 voor 100% gerecycled tot vijf nuttige producten: groengas, co2, warmte, compost en water. Deze producten worden weer gebruikt in de regio. Dan is de kringloop rond.

Doen we dan ook mee aan de landelijke compostdag?

Indien mogelijk doen we in 2022 mee aan de landelijke compostdag. Inwoners kunnen dan gratis compost ophalen.

Mag ik een plastic zak gebruiken?

Nee, ook biologische afbreekbare zakken blijven te lang zichtbaar in het compost. U kunt beter papieren zakken gebruiken. 

Wat kan ik doen tegen stankoverlast?

Wij geven u tips over hoe u uw container schoon houdt om eventuele stankoverlast en ongedierte te vermijden.

Blijven de groentuindepots bestaan?

Ja, de tuingroendepots blijven bestaan. Dus uw grote tuingroenafval kunt u daar nog steeds naar toe blijven brengen. 

Wanneer worden de containers geleegd?

Eenmaal per 14 dagen. De juiste data worden per wijk nog bekend gemaakt. 

Wat moet ik doen als de container vol is?

De GFT-container wordt eens in de twee weken geleegd. Als uw container eerder vol zit, dan kunt het kleine tuingroen ook brengen naar de tuingroendepots. 

Waar zet ik hem neer om te legen?

Op de bekende opstelplekken van de papier- en PMD-containers.

Wordt het inzamelen van het afval duurder en gaat de afvalstoffen heffing omhoog?

Eerst stijgen de kosten. Het apart inzamelen van gft kost geld. En voor het verbranden van restafval hebben we nu nog een relatief gunstig tarief. Toch is het verbranden van restafval nu al 2x zo duur als het composteren van gft. Daarbij zal het verbranden van restafval in de toekomst nog veel duurder worden. 

Daarom zijn we op termijn voordeliger uit met het apart inzameling van gft. Er zal dan minder restafval zijn dat moet worden verbrand. Ongeveer de helft van het huidig restafval is gft en kan in verhouding voordelig gecomposteerd worden. Maar belangrijker nog is de milieuwinst door minder verbranden.

Waar kan ik terecht met vragen?

U kunt mailen naar gemeente@uithoorn.nl of bellen naar telefoonnummer (0297) 513 111. Daarnaast worden inwoners via de website, gemeentepagina, huis-aan-huis brieven, een afvalkrant en social media op de hoogte gehouden.