Takkendagen

De gemeente houdt per wijk een takkendag. De ophaaldata voor takken staan op de Afvalkalender 2020. U kunt uw takken aanmelden tot uiterlijk 15.00 uur voorafgaand aan de ophaaldag.

De takkenbundel mag maximaal 5m3 zijn en maximaal 2 meter lang. Bundel de takken zonder plastic. Legt u de takken op de afgesproken plek neer vóór 7.30 uur. 

Data en locaties van ophalen
In 2020 worden de takken opgehaald volgens wijkindeling:  

  • De Legmeer, Legmeer-West, Kootpark, Buitendijks/Buitenhof (4 mei en 19 oktober 2020)
  • Meerwijk-Oost, Thamerdal, Dorpscentrum (8 mei en 20 oktober 2020)
  • Meerwijk-West, Park Krayenhoff, De Oker, De Kwakel (6 mei en 21 oktober 2020)
  • Zijdelwaard-Noord, Zijdelwaard-Zuid, Bedrijventerrein De Regentes (7 mei en 22 oktober) 

Regelen zonder inloggen Takkendagen