Piepschuim wel of niet in de PMD-container

Bij PMD mogen alleen verpakkingen van plastic, metaal en drankkartons. Piepschuim, tempex of EPS is van een ander soort materiaal gemaakt. Piepschuim hoort dus niet in de PMD-container. Wanneer piepschuim bij het PMD zit, verstoort dit de recycling. De gehele vracht met ingezamelde PMD kan dan afgekeurd worden voor recycling. Wordt de vracht PMD wel goedgekeurd, dan wordt het gesorteerd voor hergebruik.

Piepschuim: van verbrokkelen en samenpersen naar nieuw piepschuim

Het piepschuim gaat naar een verwerker die met een zuivere stroom dit verwerkt. Verpakkingspiepschuim wordt eerst gemalen tot kleine brokken, waarna het onder verhitting samengeperst wordt tot grote blokken EPS, die opnieuw gebruikt kunnen worden. 

Inleveren van piepschuim

Grote stukken piepschuim verpakkingen en piepschuim isolatiemateriaal mag apart worden ingeleverd bij het scheidingsdepot [link openingstijden scheidingsdepot] voor recycling. Vervuilde piepschuim verpakkingen zoals vleesschaaltjes horen bij het restafval. Ook kleine stukken piepschuim die in een vuilniszak passen kunnen bij het restafval. Dan wordt het verbrand en niet gerecycled. Piepschuim is biologisch niet afbreekbaar, dat maakt het een extra waardevolle grondstof voor de recycling. Goede afvalscheiding van piepschuim draagt bij aan het milieu en aan kostenbesparing op uw restafval.

Meer informatie