Afvalkalender Meerwijk-West, De Oker en Park Krayenhoff

PMD

vrijdag

GFT

dinsdag

Papier

maandag

Lintbebouwing restafval

vrijdag 

 

01 oktober

15 oktober

29 oktober 

12 november

26 november

10 december 

 24 december 

 

05 oktober

19 oktober

02 november

16 november

30 november

14 december

28 december

27 september 

 

25 oktober

 

22 november

 

20 december

 

08 oktober

22 oktober

05 november 

19 november

03 december 

17 december

31 december

  • PMD: lege plastic en metalen verpakkingen en drankenkartons (PMD)
  • Papier: oud papier en karton
  • Restafval op Milieucentraal.nl: alleen fijn huishoudelijk restafval en afval dat niet apart ingeleverd kan worden.

Bekijk de wijkverdeling van Meerwijk-West, De Oker en Park Krayenhoff hieronder:

Meerwijk-West Park Krayenhoff De Kwakel De Oker

Azuurmees

Bergeend

Blauwe Gans

Boterdijk De Kwakel v/a Watsonweg

Brandgans

Bruine Lijster

Canadese Gans

Dwerggans

Eidereend

Elzenlaan

Glanskopmees

Goudlijster

Grauwe Gans

Grote Lijster

Harlekijneend

Kolgans

Koolmees

Krakeend

Kuifmees

Nijlgans

Noorse Lijster

Pimpelmees

Rietgans

Roodhalsgans

Rotgans

Sneeuwgans

Staartmees

Tafeleend

Vuurlijn

Witkopeend

Zanglijster

Zwarte Mees 

Batterij

Cartografielaan

Coupure

Geometrielaan 

Kazemat

Kruitschuur

Poterne

Schootsveld

Distellaan

Graslaan

Hooilaan

 

Pastoor C. Vasselaan

Pastoor J. van Dijklaan

Pastoor L. Pullenlaan