Afvalkalender Legmeer-West en De Legmeer 1

PMD

woensdag

GFT

woensdag

Papier 

maandag

Restafval lintbebouwing

vrijdag 

22 september

06 oktober

20 oktober

03 november

17 november

01 december

15 december

29 december 

 

13 oktober

27 oktober

10 november

24 november

08 december

22 december

 

04 oktober

01 november

29 november

27 december

 

24 september 

08 oktober

22 oktober

05 november

19 november 

03 december 

17 december 

31 december 

  • PMD: lege plastic en metalen verpakkingen en drankenkartons (PMD)
  • Papier: oud papier en karton
  • Restafval op Milieucentraal.nl: alleen fijn huishoudelijk restafval en afval dat niet apart ingeleverd kan worden.  

Bekijk de wijkindeling van De Legmeer 1 en Legmeer-West hieronder:

De Legmeer 1 Legmeer-West

Aan de kant

Bertram

Bieslook

Bijvoet

Boterbloem 

Brunei

In het Midden 

Klaproos

Klein Hoefblad

Knautia

Koekoeksbloem

Korenbloem

Krodde

Langs de Baan

Legmeerplein

Madelief

Melde 

Muur

Op de Klucht

Zegge

Zevenblad

Zilverschoon

Zonnedauw 

 

 

 

Amfibieënpad

Bosmuis

Buizerd

Dwergmuis

Faunalaan

Fazant

Groene Kikker

Haas

Kieviet 

Koekoek

Knobbelzwaan

Meerkikker

Mol

Patrijs

Ransuil

Reptielenpad

Ringslang

Rugstreeppad

Scholekster

Spotvogel

Torenvalk

Veldmuis

Vogellaan

Waterhoen

Winterkoning

Zoogdierenlaan