Direct naar hoofdmenu / zoekveld
Digitale balie
Zoeken in digitale balie

Wet Bibob

Op 1 juni 2003 is de Wet Bevordering integriteitsbeoordelingen door het Openbaar Bestuur (Wet Bibob) in werking getreden. Deze wet biedt bestuursorganen, in dit geval de gemeente Uithoorn, een preventief instrument om zich te beschermen tegen misbruik van vergunningen, subsidies en te gunnen overheidsopdrachten (aanbestedingen).

Bij misbruik moet vooral gedacht worden aan het met behulp van deze beschikkingen en gunningen ontwikkelen van criminele activiteiten of het gebruik maken van uit criminele activiteiten verkregen voordelen. Toepassing van deze wet bevordert een integere besluitvorming. Zoals het op 1 oktober 2006 in werking getreden Bibob-beleid van de gemeente Uithoorn (Bibob-beleid Uithoorn 2006) is bepaald zal de wet Bibob worden toegepast voor vergunningen in de branches: horeca en prostitutie.

De Wet Bibob geeft bestuursorganen een instrument in handen om zich tegen bovengenoemd risico te beschermen, namelijk een extra weigeringsgrond en/of intrekkingsgrond op grond waarvan vergunningen of subsidies kunnen worden geweigerd of ingetrokken. Een bestuursorgaan kan op grond van de Wet Bibob de gevraagde vergunning/ontheffing niet verlenen of intrekken.

Samenwerking

De gemeenten Diemen, Ouder-Amstel, Amstelveen en Uithoorn hebben besloten een gezamenlijk Bibob-beleid te ontwikkelen. Omdat het gebruik van de Wet Bibob zwaar kan ingrijpen in de persoonlijke levenssfeer van personen en om willekeur (transparante overheid) te voorkomen geeft de beleidslijn aan op welke wijze de Wet Bibob gebruikt zal worden en in welke gevallen advies wordt gevraagd bij het Coördinatiebureau Bibob Amsterdam en Bureau Bibob.


Uitgelicht


Zoeken